onsdag 1 juni 2011

Ship to gaza

Hittade den här artikeln idag i Svenska dagbladet angående att Ship to Gaza skall göra ett nytt försök efter midsommar...
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ship-to-gaza-gor-ett-nytt-forsok-i-sommar_6195995.svd

Lägg till bildtext
http://www.shiptogaza.se/
"Ship To Gaza
Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.
Ship to Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.
Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av partipolitiskt oberoende organisationer.
Ship to Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden."
Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar